Build Your Dream
Quy trình Thiết kế và Thi công được chúng tôi đưa ra nhằm mục đích tìm hiểu chi tiết đến từng nhu cầu của khách hàng, những thói quen làm việc và tương tác trong văn phòng của từng doanh nghiệp, để từ đó tạo ra những không gian làm việc tối ưu và hiệu quả nhất cho khách hàng.
Sứ mệnh "Build your dreams" được NDB Architects tạo ra từ chính Quy trình thiết kế và thi công bao gồm 5 bước:
1. Khảo sát hiện trạng dự án
2. Thu thập thông tin và mong muốn của khách hàng cho dự án
3. Xác định công năng, thẩm mỹ và chi phí ước tính của dự án
4. Thiết kế ý tưởng 3D và bản vẽ chi tiết
5. Thi công dự án, bàn giao cho khách hàng và bảo hành