Bảo tàng Hà Nội

Địa chỉ

đường Phạm Hùng, Hà Nội

Thời gian thực hiện

2010

Mô tả

Thiết kế kiến trúc và kết cấu đỡ đá, hạng mục ốp, lát đá tự nhiên cho toàn bộ tòa nhà

Trở lại trang Dự án khác

Bảo tàng Hà Nội

Bảo tàng Hà Nội

Bảo tàng Hà Nội

Dự án dự án khác