Hard Rock Hotel

Địa chỉ

Resorts World at Sentosa, Singapore

Thời gian thực hiện

2009

Mô tả

Thiết kế kiến trúc và kết cấu đỡ đá, hạng mục ốp đá tự nhiên cho toàn bộ tòa nhà

Trở lại trang Dự án khác

Hard Rock Hotel

Hard Rock Hotel

Hard Rock Hotel

Dự án dự án khác