Văn phòng Mayy Fashion

Địa chỉ

Nhà 4B2 khu Tập thể Khách sạn La Thành, Hà Nội

Thời gian thực hiện

Tháng 4 – 2013

Mô tả

Thiết kế nội thất văn phòng, studio, xưởng may

Trở lại trang Dự án

Văn phòng  Mayy Fashion

Văn phòng  Mayy Fashion

Văn phòng  Mayy Fashion

Văn phòng  Mayy Fashion