VĂN PHÒNG CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN NEW WORLD

Diện tích

45m2

Địa điểm

Tầng 16, Tòa tháp Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Hà Nội

Thời gian

Tháng 5 năm 2018

Trở lại trang Văn Phòng

VĂN PHÒNG CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN NEW WORLD

VĂN PHÒNG CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN NEW WORLD

VĂN PHÒNG CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN NEW WORLD

VĂN PHÒNG CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN NEW WORLD