Văn phòng Đại Việt Group

Diện tích

1066 m2

Địa điểm

Tòa nhà Keangnam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian

Tháng 01 năm 2017

Trở lại trang Văn Phòng

Văn phòng Đại Việt Group

Văn phòng Đại Việt Group

Văn phòng Đại Việt Group

Văn phòng Đại Việt Group