Văn phòng Knauf Hà Nội

Diện tích

374 m2

Địa điểm

Tầng 8, Tòa tháp TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian

Tháng 10 năm 2017

Trở lại trang Văn Phòng

Văn phòng Knauf Hà Nội

Văn phòng Knauf Hà Nội

Văn phòng Knauf Hà Nội

Văn phòng Knauf Hà Nội

Văn phòng Knauf Hà Nội

Văn phòng Knauf Hà Nội

Văn phòng Knauf Hà Nội

Văn phòng Knauf Hà Nội

Văn phòng Knauf Hà Nội

Văn phòng Knauf Hà Nội

Văn phòng Knauf Hà Nội

Văn phòng Knauf Hà Nội

Văn phòng Knauf Hà Nội

Văn phòng Knauf Hà Nội

Văn phòng Knauf Hà Nội