Văn phòng Sales Eyeplus Media

Diện tích

850m2

Địa điểm

Tầng 2, Tòa nhà Star Tower, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian

Tháng 09 năm 2017

Trở lại trang Văn Phòng

Văn phòng Sales Eyeplus Media

Văn phòng Sales Eyeplus Media

Văn phòng Sales Eyeplus Media

Văn phòng Sales Eyeplus Media

Văn phòng Sales Eyeplus Media

Văn phòng Sales Eyeplus Media

Văn phòng Sales Eyeplus Media

Văn phòng Sales Eyeplus Media