Hoàn thành Cửa hàng Top Grade tại Royal City

01/05/2018

Ngày 8/7, NDB đã cùng với Ban quản lý Trung tâm thương mại Royal City tiến hành nghiệm thu Nhà hàng Top Grade. Như vậy, sau hai tháng miệt mài làm viêc, đội ngũ thi công và giám sát của NDB đã hoàn thành công trình trước thời hạn được kí trong hợp đồng là 26/7.

Ngày 8/7, NDB đã cùng với Ban quản lý Trung tâm thương mại Royal City tiến hành nghiệm thu Nhà hàng Top Grade. Như vậy, sau hai tháng miệt mài làm viêc, đội ngũ thi công và giám sát của NDB đã hoàn thành công trình trước thời hạn được kí trong hợp đồng là 26/7.

Công trình Nhà hàng Top Grade tại Trung tâm thương mại Royal City là một thành công của NDB. Đây sẽ là tiền đề để chúng tôi thực hiện những dự án có quy mô lớn hơn trong tương lai.