Khai trương văn phòng Mayy fashion

01/05/2018

Giữa tháng 5 năm 2013, văn phòng Mayy Fashion đã được khai trương và đi vào hoạt động tại Hà Nội. CEO của Mayy fashion, chị Nguyễn Quỳnh Trang đã rất hài lòng về chất lượng cũng như tiến độ hoàn thành chính xác của NDB.

Giữa tháng 5 năm 2013, văn phòng Mayy Fashion đã được khai trương và đi vào hoạt động tại Hà Nội. CEO của Mayy fashion, chị Nguyễn Quỳnh Trang đã rất hài lòng về chất lượng cũng như tiến độ hoàn thành chính xác của NDB.


Việc hoàn thành dự án văn phòng làm việc Mayy Fashion đã mở ra một hướng đi mới về nội thất của NDB trong lĩnh vực thời trang.